Trâu & Binh Pháp Việt Cổ

Đọc lại bài ca dao khuyến nông chẳng biết xuất hiện từ bao giờ:  “Trâu ơi ta bảo trâu này” “Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.” “Cấy cày vốn nghiệp nông gia” “Ta đây trâu đấy ai mà quản công” “Một mai lúa trổ đầy bông” “Vẫn còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu […]

Nói khoác gặp nhau

Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng, bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ. Xin kể cho nghe. Anh nọ được dịp nói khoác: – Tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền, dài không […]

Mẹo hay bằng văn vần

     Những mẹo vặt được đúc kết từ kinh nghiệm sống, lưu truyền trong dân gian cho đến nay và còn sẽ tiếp tục truyền lại cho con cháu đời sau…      Admin tổng hợp và biên soạn "Mẹo hay bằng văn vần", ngõ hầu góp sức lưu truyền những kiến thức truyền […]

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT VÀ TRANG TRÍ NHÀ XANH
76/80 Lê Văn Phan, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú - Tel/ Fax: 08 38610665
 Emai: [email protected] - Hot line: 0898 422 418
agrimark.org là website chia sẻ kiến thức phi lợi nhuận
EMG