Cổ phần hóa hàng loạt doanh nghiệp cà phê trong năm 2016-2017

Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp và tái cơ cấu Tổng Công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2015-2017.

 

Theo đó, thực hiện cổ phần hóa đối với Công ty mẹ – Tổng Công ty Cà phê Việt Nam vào năm 2017 và nhà nước nắm 51% tổng số cổ phần. Trong đó bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất kinh doanh và 7 đơn vị nông nghiệp gồm:

  • Công ty Cà phê Ia Sao 1
  • Công ty Cà phê Ia Sao 2
  • Công ty Cà phê Đắk Đoa
  • Công ty Cà phê Đắk Uy
  • Công ty Cà phê Buôn Hồ
  • Công ty Cà phê 706
  • Công ty Cà phê 719

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê duyệt chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành CTCP, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam nắm giữ 51% tổng số cổ phần. Việc này sẽ thực hiện trong năm 2016 đối với 18 công ty gồm: Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức, Cà phê Việt Thắng, Cà phê Ea Sim, Cà phê Ea Tiêu, Cà phê 715B, Cà phê Đ’Rao, Cà phê 49, Cà phê 716, Cà phê 720, Cà phê 721, Cà phê Ia B’Lan, Cà phê Ia Grai, Cà phê 704, Cà phê 731, Cà phê 734, Cà phê Đắk Nông.

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam sẽ phối hợp với các nhà đầu tư khác thành lập công ty TNHH 2TV trở lên nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường, ngay trong năm 2016 sẽ thực hiện với 3 đơn vị là Công ty TNHH MTV Cà phê 715A, Cà phê 715C, Cà phê Ea Ktur. Trường hợp Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur không chuyển thành công ty TNHH 2TV được thì thực hiện hình thức giải thể.

Ngoài ra, giai đoạn này sẽ giải thể 5 công ty. Trong năm 2016 là 3 đơn vị gồm Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm, Cà phê Ea Bá, Cà phê Ea Tul. Giải thể sau khi hoàn tất cổ phần hóa các công ty trên cùng địa bàn huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lawsk gồm Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quỳnh, Cà phê Ea H’Nin.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông sắp xếp, đổi mới, giải thể các công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo giải thể CTCP Vinacafe Đà Nẵng, Trung tâm Sản xuất giống lúa lai (đơn vị sự nghiệp) và thoái toàn bộ 12.58% vốn Nhà nước của Công ty mẹ – Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tại CTCP Vinacafe Biên Hòa.

Khi thực hiện thoái vốn tại CTCP Vinacafe Biên Hòa, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam sẽ ưu tiên bán vốn cho nhà đầu tư trong nước. Số tiền thu về từ thoái vốn sẽ phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ. Việc đầu tư xây dựng nhà máy cà phê hòa tan công suất 3,200 tấn/năm thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư.

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT VÀ TRANG TRÍ NHÀ XANH
76/80 Lê Văn Phan, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú - Tel/ Fax: 08 38610665
 Emai: [email protected] - Hot line: 0898 422 418
agrimark.org là website chia sẻ kiến thức phi lợi nhuận
EMG