Nuôi cua đồng

Nuôi cua đang là một nghề mới rất hấp dẫn người dân và rất có tiềm năng. Kythuatnuoitrong.edu.vn xin giới thiệu kỹ thuật nuôi cua trong ao và trong ruộng; tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng hộ mà bà con áp dụng. 1. Chuẩn bị ao, ruộng nuôi * Đối với ao […]

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT VÀ TRANG TRÍ NHÀ XANH
76/80 Lê Văn Phan, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú - Tel/ Fax: 08 38610665
 Emai: [email protected] - Hot line: 0898 422 418
agrimark.org là website chia sẻ kiến thức phi lợi nhuận
EMG